DELOVNA SKUPNOST ALPE JADRAN ...

20. novembra 1978 je bila na povabilo regije Veneto v Benetkah ob sestanku predsednikov vlad ustanovljena Delovna skupnost Alpe-Jadran.

Ustanovne članice DS Alpe-Jadran so bile naslednje države, regije oziroma republike:


Avtonomna regija Furlanija-Julijska krajina
Dežela Koroška
SR Hrvaška
Dežela Gornjeavstrijska
SR Slovenija
Dežela Štajerska
Regija Veneto


V naslednjih letih se je Delovna skupnost razširila še z novimi članicami. Več o Delovni skupnosti Alpe-Jadran glej na spletni strani http://www.alpeadria.org

... IN FILATELIJA

V tem plodnem okolju političnega, gospodarskega in kulturnega sodelovanja med deželami različnih jezikovnih sredin in političnih sistemov je vzniknila želja po obnovitvi sodelovanja na področju filatelije, ki je živelo konec šestdesetih in začetek sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Na pobudo štajerskega regionalnega zastopnika gospoda Johanna Brunnerja so stekli po letu 1992 razgovori v Gradcu, Čenti, Trbižu, Mariboru, Ljubljani in San Danielu in tako so 20. maja 1995 predstavniki Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije v Gradcu podpisali Delovni dogovor o ustanovitvi Delovne skupnosti Alpe Jadran Filatelija.

Osnovni cilj je bil vpeljati enotna pravila za tekmovalne razstave, ki so jih na Bavarskem in v Avstriji uskladili s pravili FIP, v Italiji, Madžarski in Švici so bile razlike že poznane, medtem, medtem ko sta Slovenija in Hrvaška svoja pravila šele načrtovali.

Poleg spodbujanja splošnega razvoja filatelije pa je bilo dogovorjeno tudi prirejanje filatelističnih prireditev. Prva v tej vrsti je bila pripravljena leta 1995 v Južnoštajerskem mestecu Deutschlandsberg, deseta pa letos kraju Gubiasco v švicarskem kantonu Tičino, kar dokazuje, da ideja ustanoviteljev iz leta 1995 v polni meri vsako leto zaživi.

© - AlpeAdria.eu, E-mail: ipirc711@gmail.com | Impressum