SLO ENG
1. Peter SUHADOLC, predsednik / President,
2. Igor PIRC, podpredsednik / Vicepresident,
3. Bojan Bračič, podpredsednik/Vicepresident,
4. Veselko GUŠTIN, glavnik tajnik / Secretary General,
5. Robert JORDAN, blagajnik /Treasurer,
6. Ladislav Zajc,
7. Alojz Tomc,
8. Mitja PELICON,
9. Branko MORENČIČ,
10. Marko MARKAČ,
11. Vekoslav KRAHULEC,
12. Srečko KOGOJ,
13. Mihael I. FOCK,
14. Staša Bračič,
15. Veni FERANT.
More than four months before the opening of IPHLA the lists of all competition entries is published on this website. This offers the unique possibility to all exhibitors to check the descriptions. In case of necessary corrections exhibitors are asked to let the responsible exhibition manager know the alterations via e-mail to w.maassen@philcreativ.de. The finalized list of exhibits will be published in the catalogue of IPHLA which will be printed in August, 2012.

Visitors of IPHLA will be able to find out what entries they can exspect und see in the IPHLA-library in Mainz. There is a special room for readers with 20 seats for visitors and two extra PC-seats for all those who want to have a closer look at the literature that was published in the last five years.

Članek bavarskega predstavnika skupnosti Alpe Jadran Filatelija Thomasa Bauerja v bavarskem filatelističnem magazinu o razstavi Maribofila 2012 filatelističnem magazinu o razstavi Maribofila 2012

Palmares Maribofila 2012 - uradni podatki za: Alpe Jadran Filatelija
Palmares Maribofila 2012 - uradni podatki za: Balkanfila

Fotogalerija Maribofila 2012

     
Velika nagrada Alpe Jadrana - Pohvalni govor

Skladno s 13. členom razstavljalskih pravil Delovne skupnosti Alpe Jadran filatelija se Grand Prix - Velika nagrada - podeli razstavni zbirki, ki najbolj ustreza duhu in vsebini Delovnega dogovora Alpe Jadrana. Sem spadajo predvsem eksponati, v katerih je obravnavana predstavitev gospodarskih razmer v celotni Srednji Evropi. Prav vrednostne transakcije so predstavljale v času ustanoviteljev in njihovih naslednikov osnovo v gospodarskem pogledu.

Po tajnem glasovanju sodniške skupine je bil za letošnjo Veliko nagrado Alpe Jadrana izbran tak eksponat, ki najbolj nazorno predstavlja skoraj vse regije Alpe Jadran filatelije. Prikazuje poštnozgodovinske materiale iz nekdanje Avstroogrske monarhije, ki so služili od konca 19. stoletja in naprej pošiljanju večjih vsot denarja. Na zelo izrazit način orisuje gospodarski razvoj in kasnejši prehod v Republiko na prostoru Alpe Jadrana.

Ta gospodarski razcvet in valutna razmerja se nazorno odslikavajo v eksponatu št. 130-136 "Vrednostno pismo" Armina Linda. Poleg številnih redkih primerkov kaže ta eksponat največje raritete, deloma celo unikate s področja prenosa denarja vdoma in v tujino. Eksponat vsebuje tudi primere gromozanskih vsot in frankatur, med drugim najvišjo poznano frankaturo 185 kron in 90 helerjev iz leta 1917.

Duh Alpe Jadrana je tako s tem eksponatom uresničen za velik del današnjih regij Alpe Jadrana. Sodniki Alpe Jadran Filatelije in organizacijski odbor Maribofile nosilcu Velike nagrade iskreno čestitamo.
Organizer: Hungarian Federation (MABÉOSZ), responsible: Dénes Czirók
Date: 9-10-11. November 2012. (Friday-Saturday- Sunday)
Place: MABÉOSZ Bibliothek Room (H-1065, Budapest, Vörösmarty u. 65.)
Invited countries: Alp-Adrian countries (Austria, Bavaria, Croatia, Hungary, Italy /North regions/, Slovenia, Switzerland /Ticino/), Visegrad countries (Czech Republic, Poland, Slovakia), other East-countries (Albania, Armenia, Belorussia, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Russia, Romania, Serbia, Ukraine)
Language: English
Main themes: - Postal History and Thematic

Team Leaders:
- Kurt Kimmel RDP (Switzerland)
- Dr Vojtech Jankovič (Slovakia) and José-Ramon Moreno (Spain)


PROGRAM
09.11.2012. (Friday):
arriving, in the evening (18,00) presentation from Darabanth Auction Ltd. (RADISSON BLU BÉKE HOTEL)

10.11.2012. (Saturday):
9,00-13,00 "The Judging Criteria for Postal History Exhibits" (Streamline Seminar 2), Presenter: Kurt Kimmel, Practise before the frames in small groups (lead by: Kurt Kimmel)
13,00-14,00 Lunch in the Seminar-building
14,00-18,00 "Thematic and Philatelic Knowledge in the Thematic Exhibit", Presenter: Dr Vojtech Jankovič, Practise before the frames in small groups, (lead by: Dr Vojtech Jankovič & José-Ramon Moreno)

11.11.2012. (Sunday):
9,00-11,00: Visit in Stamp Museum, afternoon: departure
It is a "self-cost" seminar, the dinner on Friday at RADISSON BLU BÉKE HOTEL invited by the Darabanth Ltd.

Hotels alternatives:
- RADISSON BLU BÉKE HOTEL (Budapest, Teréz krt. 43.) (www.radissonblu.com/hotel-budapest) - City Hotel Ring (Budapest, Szent István krt. 22.) (www.cityhotel.hu)

(Info: Dénes Czirók: H-8900 Zalaegerszeg, Pacsirta u. 9/1. czirok.d@t-online.hu)

International Jury Seminar in Budapest (WORD 41 kb) 

Prijazno vabilo na MARIBOFILO 2012
Maribor, drugo največje mesto v Sloveniji, bo v letu 2012 eno od dveh evropskih prestolnic kulture. Zato smo se na pobudo najstarejšega delujočega slovenskega filatelističnega društva iz Maribora odločili da v okviru kulturnih prireditev v tem letu pripravimo tudi večjo filatelistično razstavo.

Filatelistična zveza Slovenije je tvorno udeležena tako v delovni skupnosti Balkanfila kot tudi v Alpe Jadran Filatelija, zato smo se odločili, da pripravimo večjo razstavo, na kateri se bodo srečali razstavljalci in predstavniki filatelističnih zvez dežel alpskega, jadranskega in balkanskega prostora. Z ozirom, da je druga evropska prestolnica kulture portugalsko mesto Guimaraes in da gojimo dobre odnose tudi s portugalsko filatelistično federacijo, se bodo Portugalci udeležili kot posebni gost razstave in dodali pridih Atlantika.

Zaradi nekaterih specifičnosti, ki izvirajo iz različnih prejšnjih dogovorov, bo razstava z imenom MARIBOFILA 2012 organizacijsko razdeljena v dve razstavi. Prva bo v skladu z večletnim načrtom sodelovanja v okviru Delovne skupnosti Alpe Jadran filatelija. Razstava II. ranga bo postavljena v vitrinah, ki sprejmejo 12 razstavnih listov in bo obsegala vse razstavne razrede. Druga razstava bo v okviru sodelovanja v Delovni skupnosti Balkanfila. Razstava bo I. ranga in bo postavljena v vitrinah, ki sprejmejo 16 listov, obsegala pa bo samo izbrane razstavne razrede: tematsko filatelijo, mladinsko filatelijo, odprti razred, razred eno okno in filatelistično literaturo. V tem delu bo tekmovalno sodelovala tudi Portugalska.

Izvedbo razstave bo ob podpori Pošte Slovenije in Filatelistične zveze Slovenije v veliki meri izvedlo Filatelističnio društvo Maribor, ki je v svoji tričetrtstoletni zgodovini izpeljalo že nekaj odmevnih filatelističnih manifestacij in razstav, med drugim državno razstavo leta 1996 in razstavo Alpe-Jadran Fila leta 2006.

Veseli smo, da lahko prispevamo k nadaljevanju filatelističnih srečanj med deželami članicami delovnih skupnosti Balkanfila in Alpe Jadran Filatelija. Prepričani smo, da se bomo izkazali kot dobri gostitelji in da bo razstava prijetna izkušnja za udeležence in v ponos organizatorjem.

Bojan Bračič
President of the Organizing Committee

Igor Pirc
President of the FZS
Priložnostne izdaje Alpe Jadran Filatelije

Prosim pošljite vse manjkajoče v e-obliki na naslov: ipirc711@gmail.com20. novembra 1978 je bila na povabilo regije Veneto v Benetkah ob sestanku predsednikov vlad ustanovljena Delovna skupnost Alpe-Jadran.

Ustanovne članice DS Alpe-Jadran so bile naslednje države, regije oziroma republike:


Avtonomna regija Furlanija-Julijska krajina
Dežela Koroška
SR Hrvaška
Dežela Gornjeavstrijska
SR Slovenija
Dežela Štajerska
Regija Veneto


V naslednjih letih se je Delovna skupnost razširila še z novimi članicami. Več o Delovni skupnosti Alpe-Jadran glej na spletni strani http://www.alpeadria.org

... IN FILATELIJA

V tem plodnem okolju političnega, gospodarskega in kulturnega sodelovanja med deželami različnih jezikovnih sredin in političnih sistemov je vzniknila želja po obnovitvi sodelovanja na področju filatelije, ki je živelo konec šestdesetih in začetek sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Na pobudo štajerskega regionalnega zastopnika gospoda Johanna Brunnerja so stekli po letu 1992 razgovori v Gradcu, Čenti, Trbižu, Mariboru, Ljubljani in San Danielu in tako so 20. maja 1995 predstavniki Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije v Gradcu podpisali Delovni dogovor o ustanovitvi Delovne skupnosti Alpe Jadran Filatelija.

Osnovni cilj je bil vpeljati enotna pravila za tekmovalne razstave, ki so jih na Bavarskem in v Avstriji uskladili s pravili FIP, v Italiji, Madžarski in Švici so bile razlike že poznane, medtem, medtem ko sta Slovenija in Hrvaška svoja pravila šele načrtovali.

Poleg spodbujanja splošnega razvoja filatelije pa je bilo dogovorjeno tudi prirejanje filatelističnih prireditev. Prva v tej vrsti je bila pripravljena leta 1995 v Južnoštajerskem mestecu Deutschlandsberg, deseta pa letos kraju Gubiasco v švicarskem kantonu Tičino, kar dokazuje, da ideja ustanoviteljev iz leta 1995 v polni meri vsako leto zaživi.

ARHIV NOVIC

eXTReMe Tracker